1

Året der gik

Året 2016 blev et – efter omstændighederne – acceptabelt år. Klampenborg Galopbane A/S’ ejerkreds’ og bestyrelses ambitioner om at forbedre økonomien og forholdene på Klampenborg Galopbane blev efterlevet. Dog går udviklingen langsommere end ønsket. Årsagen er svære økonomiske betingelser, idet beskæringerne fra politisk side er fortsat, ligesom hestematerialet i Danmark og Skandinavien sætter en begrænsning for antallet af løb og startende heste. Derudover er det – indtil videre – ikke lykkedes at få skabt den rigtige platform og få bragt tilstrækkelige ressourcer til udvikling af den kommercielle del af forretningen, som er essentiel for at kunne skabe et bedre økonomisk grundlag for galopsporten på Klampenborg Galopbane.

De sportslige resultater

Det blev en rigtig flot sæson på den sportslige side på såvel Klampenborg Galopbane som for danskejede og –trænede heste i udlandet.
I de 2 første klassiske løb så vi 2 forrygende opløb i hhv. Carl Ras Mowerinaløb og Birte Müllertz Antikviteter Dansk 2000 Guineas. Miss Vordingborg fangede Beaufort Twelwe på målstregen i Carl Ras Mowerinaløb. Beaufort Twelwe tog senere revanche med sejr mod hingstene i Jockeyklubbens Jubilæumslöpning på en imponerende åbningsdag af Bro Park i Stockholm og fik dermed også sin klassiske sejr. All Or Nothing vandt et spændende opgør i Dansk 2000 Guineas med 4 heste stort set på linje på målstregen.
Herefter så vi 2 magtdemonsntrationer af Suspicious Mind, som hjemtog såvel Hellerup Finans Dansk Derby som Dansk St. Leger i ovenlegen stil og var med sin 2. plads i Dansk 2000 Guineas det tætteste vi har set på en triple crown-vinder i Danmark i mange år.

Boutique Bolou Dansk Oaks gik til Elektra Art, som havde en formidabel sæson. Efter sejren i Dansk Oaks blev også Norsk Oaks vundet og året blev afsluttet med en af sæsonens absolut bedste 3-års præstationer i Skandinavien med sejr i Sceptre Stakes foran dronningen Inaya.

2
3

De 2-åriges sæson blev overskygget af farven ”Kongeblå m. hvidt logo”. Logoet var Stald Carl Ras. Screwbox Carlras, Sømkongen Carlras og Daurehøj Carlras vandt de 3 hovedløb for de 2-årige og hjemtog tillige 2. pladser i samme opgør. Det er aldrig sket før på Klampenborg Galopbane.

Sæsonen for de ældre heste vil i særdeleshed blev husket for ”årtiets opløb” i Chess Racing Scandinavian Open Championship, hvor Quarterback i en forrygende finish rundende hele feltet af skandinaviske topheste og vandt en flot sejr for Jan-Erik Neuroth.
Tidligere på sæsonen besejrede evigt unge Falconet selveste Hurricane Red i en medrivende opløbskamp i Pokalløb.

De danske galopentusiaster vil nok specielt huske galopåret 2016 for Brownies forvandling. Brownie gik fra handicap-sejr på Klampenborg til 3 storløb på Øvrevoll på stribe, afsluttende med et af Skandinaviens absolutte topløb, Marit Sveaas Minneløb. En helt unik præstation, som vi skal mange år tilbage for at finde noget i nærheden af for en dansktrænet galophest.
Oliver Wilson hjemtog jockeychampiontat endnu en gang i overlegen stil mens stutteri Hjortebo var ”outstanding” champion opdrætter såvel i Danmark som i Skandinavien.
På trænersiden vandt Bent Olsen championatet for 9. gang siden 2005 efter et historisk spændende opgør mod Niels Petersen, hvor begge havde mulighed for at hjemtage championatet på sidste løbsdag, hvor bare kr. 650 skilte dem inden dagen. En match der var med til at gøre sidste løbsdag til noget specielt.

5
DAVICII med Nicolaj Stott i 7. løb på
Klampenborg d. 2016-09-10.  Photo: Burt Seeger / US Photo.

Stald Klampenborg ”genopstod”

Med Derbyvinderen fra 2014, Davicii, opstod anpartsstalden ”Stald Klampenborg”. Projektet blev vel taget i mod, men der er fortsat anparter at købe.
Davicii opnåede en 2. og en 3. plads i 4 starter og skylder således stadig en sejr. Mon ikke den kommer i 2017.

Løbsdagene

Klampenborg Galopbane havde en sæson, som på mange måder lignede sæsonen 2015. Der blev gennemført en løbsdag mindre og 3 løb færre end i 2015. Nedenfor er en oversigt over data for sæsonen og sammenligningstal og procenter med 2015. I og med at der var en løbsdag mere i 2015 end i 2016, har vi opgjort sammenligningstal, hvor 20. løbsdag i 2015 er fjernet, da dette giver en mere retvisende sammenligningsgrundlag. Vi så en flot publikumsfremgang på 20% i forhold til 2015 og hele 26% fremgang når der korrigeres for at sæsonen 2015 indeholdt en løbsdag mere. Foråret var meget flot besøgt ligesom flere corporate events var med til at løfte publikumsantallet.
Der startede ca. 3% flere heste i sæsonen 2016 end sæsonen 2015, hvilket må anses som absolut tilfredsstillende den skandinaviske hestebestand taget i betragtning.

Årsagen til at den så vigtige banespilsomsætning faldt var, at der i 2016 blev afviklet 3 løb færre på Scandinavian Open-dagen og 1 løb færre på Derbydagen. Disse dage spilles 200-400% mere pr. hest end på almindelige løbsdage. Så selvom Derbyweekenden må betegnes som en succes må løbssammensætningen konkluderes ikke at være rationel. Der skal gennemføres det maksimale antal løb, som hestematerialet tilllader, når stort antal publikum er samlet.

6
7

Som nyt tiltag blev der afholdt et velbesøgt Garden Party efter løbene lørdag i Derbyweekenden, hvor publikum blandt andet blev godt underholdt af Fritz fra Rytteriet.
Klampenborg Galopbane A/S opnåede en tilfredsstillende tilvækst i eksponerings- og løbssponsorater, ligesom Business partner-programmet så flere nye partnere.

Stalde og bygninger

Klampenborg Galopbane A/S har ansøgt Naturstyrelsen, Gentofte kommune og relevante fredningsmyndigheder om nye stalde og rejsestalde. Naturstyrelsen har godkendt projekterne. De øvrige myndigheder er i færd med at behandle ansøgningen.

Restauranter
8

Aktiviteter udenfor løbsdage”

En væsentlig del af den business plan, som bestyrelsen for Klampenborg Galopbane A/S har lagt, er udnyttelse af det potentiale, som faciliteterne på Klampenborg Galopbane indeholder, udenfor løbsdage.
Aktiviteterne er steget markant i 2016 og vi estimerer, at der har været ca. 7.000 gæster på Klampenborg Galopbane udenfor løbsdagen.
Året blev afsluttet med en hektisk december, som ellers normalt er ferietid på Klampenborg Galopbane, med i alt 2.179 gæster på de 4 store erhvervs-julefrokostdage.

Den økonomiske udvikling

Driftstilskud som modtages fra Hestesportens Finansieringsfond, som fordeler tilskud fra Kulturministeriet, blev det hidtil laveste siden Tipsloven blev vedtaget i 2003. Klampenborg Galopbane A/S modtog ett driftstilskud på kr. 2,4 mio., hvilket er kr. 400.000 mindre end sæsonen 2015 og kr. 700.000 mindre end sæsonen 2014, hvilket er et fald på ca. 23%.
Præmietilskudstildelingen fra Hesteportens Finansieringsfond blev ca. kr. 200.000 lavere end i 2015. Til trods herfor steg Klampenborg Galopbans præmieudbetalinger ca. 2,6%.
Indtægtskilder fra aktiviteter udenfor løbsdage samt styring af omkostninger, medfører at resultatet for 2016 bliver betydeligt bedre end for 2015. Der er fortsat et stykke vej til overskud, men pilen peger i den rigtige retning. Klampenborg Galopbane A/S forventer at offentliggøre årsrapport for regnskabsåret 2016 ultimo februar 2017.

SUSPICIOUS MIND med Per-Anders Gråberg 9. løbs vinder af Hellerup Finans Dansk Derby 2016 på
Klampenborg d. 2016-08-07.  Photo: Burt Seeger / US Photo.
Klampenborg-Championat-2016
Klampenborg d. 2016-11-11.  Photo: Burt Seeger.

Afslutning

Som nævnt indledningsvis anser ejerkredsen og bestyrelsen året som acceptabelt, men som det fremgår har der været en del lyspunkter og stemningen omkring Klampenborg Galopbane er positiv.
Sæsonen blev afsluttet med et vellykket Championat- og Partnerevent, hvor sportens stjerner blev hyldet og sæsonen blev afrundet. Det var en fornøjelse at se en række af banens nye partnere deltage.
På vegne af Klampenborg Galopbane A/S vil jeg takke banens aktive, partnere / sponsorer og ikke mindst ansatte for 2016.
Inden længe vil vi med ”Året der kommer” fortælle om forventningerne til 2017.

Klampenborg Galopbane A/S
Direktør Carsten Baagøe Schou

X