udsigt1

Året 2017 på Klampenborg Galopbane

Væddeløbssporten i Danmark er forhåbentlig ved afslutningen af nogle nervepirrende år, hvor vores elskede sport har været under et voldsomt økonomisk pres. Landets væddeløbsbaner har drømt om den dag, hvor indtægtskliden fra spillet ikke kun kommer fra spillere, som har ønsket at komme på banerne.
Med offentliggørelse af regeringens lovforslag, som liberaliserer spillet på væddeløbssporten, er vi nået til det punkt. Så der kan øjnes lys for enden af tunnelen. Men der udestår et stort stykke arbejde fra centralt hold med at indgå de rigtige aftaler, som sikrer sportens fremtid.
For Klampenborg Galopbanes (KGs) vedkommende kan det konstateres, at vores unikke beliggenhed og vores skønne venue med tiltrækkende historiske faciliteter, har været med til at bringe videre til forhåbentlig bedre tider. Vi har lidt under assymetrien i at vi alene modtager komminssion fra banespillet.
KG har været og er tvunget til at fokusere i overskyggende grad på at skabe indtægter fra andre kilder end galopsport og banespil på løbsdage.
KG ser frem mod 2017 med spænding. Her kommer lidt om hvad vi forventer indfor den sæsonen.

De sportslige forventninger

I forlængelse af den flotte sportslige sæson 2016, kan vi med rette forvente en sæson 2017, som vil give os store sportslige oplevelser. Løbsprogrammet ligner meget programmet for 2016, dog med et par ændringer. Sæsonen 2017 på Klampenborg Galopbane vil indeholde 20 løbsdage og der vil blive afviklet ca. 150 løb i 2017.
Uden at der vil være væsentlige ændringer i præmiesummer er der nye mærkeløb i form af Henrik Leths og Franz Nutz Mindeløb i støbeskeen. Endvidere forsøges Klampenborg Store Sprint genoplivet, som vi forsøger at genoplive for at få Skandinaviens topsprintere til at gæste vores skønne bane. Vi håber tiltagene vil blive taget godt imod. Vi har offentliggjort en ændring til de tidligere offentliggjorte storløbspropositioner, hvor præmiesummen i Klampenborg Store Sprint hæves fra kr. 150.000 til kr. 200.000.

I sæsonen 2016 så vi store præstationer af dansktrænede ældre heste, specielt i form af Brownies hersken på Øvrevoll Galopbane. Brownie bliver spændende at følge igen i år og så bliver det også rigtigt spændende at følge Flemming Velins skare af topafstammede heste, som allerede har vist disse kvaliteter på kontinentet.
Der var en række dansktrænede 3-årige, specielt hopper, som ser ud til at kunne tage skridtet op i den ældre elite. Under alle omstændigheder må der være flotte opgør i vente i Fawzia og Sceptre Stakes.
Jævnbyrdigheden i de store 2-årsløb på Klampenborg i 2016 var udtalt og gav os 6 forskellige vindere, hvoraf 5 var trænet på Klampenborg. ”Derbyfavoritten” Daurehøj Carlras må ikke starte i Derbyet i Danmark, så vi mangler en egentlig Derbyfavorit til Dansk Derby på nuværende tidspunkt.
De danske ejere var aktive på den skandinaviske auktion på York, ligesom vi har set mange køb af danske ejere i udlandet. Fra vores træningslister kan vi se at de danske trænere på Sjælland forventer at have i alt 36 2-årige i træning når sæsonen starter, hvoraf 35 er i træning på Klampenborg Galopbane. Dette danner grundlag for velbesatte 2-årsløb.

Miss Vordingborg med Elione Chaves 6. løbs vinder af Carl Ras Mowerinaløb 2016 på
Klampenborg d. 2016-06-05.  Photo: Burt Seeger / US Photo.
ELEKTRA ART med Oliver Wilson 7. løbs vinder af Septre Stakes på
Klampenborg d. 2016-09-24.  Photo: Burt Seeger / US Photo.
Klampenborg d. 2015-09-06.  Photo: Burt Seeger / US Photo.

Løbsdage = temadage

Ambitionerne om at bibringe flere aktiviteter til de enkelte løbsdage er store og der er på nuværende tidspunkt planlagt temadage og/eller corporate days på en række af årets løbsdage. Vi kan på nuværende tidspunkt løfte sløret for at vi i 2017 bla. vil have følgende temadage:
• Gentleman day, d. 10. juni
• Oktoberfest, d. 16. september
• Jour Francais, 30. september
Vores holdning er, at skal publikumsantallet øges skal vi skabe rammer for publikum, som er bredere end tidligere. Klampenborg Galopbane gennemførte i større eller mindre målestok en række corporate events på løbsdage i 2016, hvilket var med til at tiltrække yderligere publikum med et potentiale for mere banespil.
Banespillet er en stor udfordring. Vores stampublikum er trofaste i totalisatoren, men det er svært og meget ressourcekrævende at få nyt publikum til at spille. Det er svært at trænge igennem til nyt publikum.

Sociale events i og omkring Klampenborg Galopbane

KG ønsker at samle de aktive, hesteejere og partnere omkring galopsporten. KG afholdt i 2016 3 sociale events omkring galopsporten i form af Championatsfest for året 2015 (i februar), Derby Gardenparty (i august) og Championat- og partnerevent for året 2016 (i november).
Vi besluttede at afholde championatfesten i umiddelbar forlængelse af sæsonafslutningen og slå denne sammen med det planlagte partnerevent. KG har modtaget dejlig positiv feed-back på eventet og har derfor besluttet at gentage successen i 2017. Datoen er planlagt til fredag d. 10. november 2017.
Derby Gardenparty var et nyt tiltag i 2016. Dette vil vi gentage i 2017 og håber at alle omkring galopsporten vil støtte op om årets største galop-weekend ved deltagelse i eventet lørdag d. 5. august efter løbene, hvor der vil være underholdning og præsentation af Derbyhestene.
Som et nyt tiltag har KG besluttet at afholde et ”Kick-off” før sæsonstart, så sæsonen skydes i gang på bedste vis. Datoen er fastsat til fredag d. 7. april. Arrangementet vil som de øvrige være for de aktive, hesteejere og partnere. Flere partnere vil præsentere deres varer, flere af sportens hovedfigurer vil blive præsenteret og der vil selvfølgelig være god mad og drikke samt musik og dans.
Så sæt allerede nu 3 store krydser i kalenderen.

Teaser KickOff med Pris
Klampenborg-Championat-2016
Klampenborg d. 2016-11-11.  Photo: Burt Seeger.
IMG_2531

Baneanlæg og træningsfaciliteter

Klampenborg Galopbanes træningsbaner (sand og cushion track) var blevet tyndslidte og membramen i cushion tracken var flere steder forgået / revet itu. I februar blev der lagt nyt materiale på Klampenborg Galopbanes sandbane, så den kunne klare træningen for anlæggets heste, mens cushion tracken var lukket for renovering. I slutningen af februar blev cushion tracken blevet renoveret og vi har fået positive tilbagemeldinger fra de aktive for banernes beskaffenhed.
Arbejdet er gennemført i tæt kommunikation med trænerforeningen, som også fremadrettet vil blive inddraget i beslutninger omkring græs- og træningsbaner.
Der er lagt et program for videreførelse af ambitionerne om forbedring af græsbanen. I fællesskab med ekstern ekspert er der lagt et budget for græsbanen, som vil være intensiverede i forhold til tidligere sæsoner og i led i et styrke græsbanen over en årrække.

Stalde

KG har de seneste år arbejdet på udvidelse af anlæggets kapacitet af såvel permanente som rejsebokse. KG har bestræbt sig på at få godkendt en helhedsplan, som rækker mange år ud i fremtiden og imødegår den efterspørgsel, som forhåbentlig opstår når de økonomiske forhold for sporten forbedres i takt med at spilindtægterne forøges.

En helhedsplan på galopbanens areal kræver forhandlinger og godkendelser både fra Naturstyrelsen, SVANA, Kulturstyrelsen samt kommunale plan – og miljømyndigheder. Arbejdet med en helhedsplan skal også ses i sammenhæng med den områdefredning, som der pt. behandles på politisk niveau, som vil omfatte hele Klampenborg Galopbane. KG har nu en gennemarbejdet plan, som inddrager de mulige udvidelsesmuligheder på hele området, som er tilgængeligt i banens lejeforhold med Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen har godkendt KGs oplæg. Oplægget har ligeledes været behandlet planmæssigt i kommunen og af Kulturstyrelsen, og vi er nu så langt at de respektive bygninger skal behandles enkeltvis. Projektet omfatter såvel nedrivning af flere gamle staldbygninger som opførelse af nye bygninger. Når alle myndighedsbehandlinger er færdiggjort vil helhedsplanen blive præsenteret nærmere. Byggeriet vil blive realiseret over en længere periode, startende i 2017.

klampenborg-tribune
Conecto på Galopbanen d. 2015-08-18. Photo: Burt Seeger.

Publikumsfaciliteter

En væsentlig del af den business plan, som bestyrelsen for Klampenborg Galopbane A/S har lagt, er udnyttelse af det potentiale, som faciliteterne på Klampenborg Galopbane indeholder, udenfor løbsdage.
Aktiviteterne er steget markant i 2016 og vi estimerer, at der har været ca. 7.000 gæster på Klampenborg Galopbane udenfor løbsdagen.
Året blev afsluttet med en hektisk december, som ellers normalt er ferietid på Klampenborg Galopbane, med i alt 2.179 gæster på de 4 store erhvervs-julefrokostdage.

Forpagtning

Samarbejdet med Crone Catering ophørte d. 31. januar 2017. Klampenborg Galopbane har netop indgået aftale med Allan Schultz og Manu Sehgal, som er indehaver af cateringvirksomheden, Dagens Måltid. Teamet har en løbebane fra toprestauranter i Københavnsområdet. Herunder har Allan haften michelinstjerne da Allan drev restaurant ”Schultz” i Boltens Gård, ligesom d’herrer har været en del af stederne Konrad og Café Victor for at nævne et par stykker. Det var vores nye samarbejdspartner som leverede maden til Championat- og Partnereventet i 2016, så vi har testet kvalitetsniveauet.
KG er bekendte med at service og Food & Beverage-delen af totaloplevelsen ved et besøg på Klampenborg Galopbane har meget stor betydende, uafhængigt af om det er på en løbsdag eller til et arrangement når der ikke er løb. Vi har en forhåbning om at vi opnår et resultat, som alle gæster vil værdsætte.
KG ser med glæde frem mod samarbejdet.
KG vil fremadrettet selv være deltager i afviklingen af mad og drikkevarer på løbsdagene. Det samme gælder for arrangementer og events udenfor løbsdagene. For Klampenborg Galopbane er det afgørende at vores gæster får den bedst mulige oplevelse af besøg på Klampenborg Galopbane og vi har derfor valgt selv at være en del af beslutningstageren omkring personale i banens restauranter.

KG_KICK_LOW_060
KG_KICK_LOW_095
casino-copenhagen-retina

Partnerskaber

Det er med stor glæde at vi allerede på nuværende tidspunkt har bekræftelse på forlængelse fra alle pånær en enkelt af vores business partnere i 2016. Og flere kommer til.
Vi har tillid til at vores tro støtter gennem mange år fortsat vil støtte banen med sponsorater og partnerskaber.
Vi bliver rigtigt godt taget imod når vi præsenterer vores produkter for nye virksomheder. Vores venue overrasker de fleste når de ser det ”live” også selvom der ikke er væddeløb. Galopheste der træner i solopgangen er med til at give stedet et helt specielt præg, som ikke kan opleves andre steder. Vi må desværre konstatere at rigtigt mange i Københavns området aldrig har sat ben på Klampenborg Galopbane. Det er vores opgave at søge at tiltrække disse.
I 2017 vil fokus være på at forhøje værdien i partnerskaber via øget aktivering og digital involvering. Ved at inddrage 360 grader af partnerskabet får vi øget eksponeringsfrekvensen fra 20 løbsdage til at være hele året. Aktiveringen af partnerskaberne kan bl.a. være via content på de sociale medier, dog er det vigtigt at vi fastholder vores profil og derfor skal disse ’content cases’ være i relation med vores værdier. Via vores data opsamling (Wifi + online billetsalg) bliver vi også klogere på hvilke segmenter som besøger os. Dermed har vi mulighed for at øge kvaliteten samt målrette vores sociale medie-kampagner langt bedre. I 2017 er vores intentioner også at benytte vores nuværende eksponeringsplatforme mere aktivt i samarbejde med vores partnere med henblik på at involvere vores gæster.

Rebrandingproces

KG har besluttet sig for at rebrande Klampenborg Galopbanes identitet, så den bliver tidssvarende og viser det udtryk vi mener at Klampenborg Galopbane har og skal have.
Dette betyder at vi kortsigtet vi se et logo for Klampenborg Galopbane. Implementering af ny identitet vil ske glidende over en periode.
Dette medfører ligeledes at vi – endnu en gang – kommer til at se væsentlige ændringer på vores hjemmeside. Vi må sikre at de budskaber, som skal være tilgængelige for såvel aktive som partnere og kunder til vores eventaktiviteter, er til at finde på let og forståelig vis.

(Her ses et udkast til banens nye logo)

Logo, White, Lille
KG_KICK_LOW_058

KG Business Club

Klampenborg Galopbane skød d. 5. januar 2017 med et kick off gang i KG Business Club, som er et erhvervsnetværk. KG Business Club vil levere typiske netværksaktiviteter ved morgenmøder, men i ligeså høj grad have fokus på sociale oplevelsesevents, hvor netværkets medlemmer får muligheden for at netværke i vores velegnede faciliteter under afslappede og underholdende forhold.
Netværkets primære mål for Klampenborg Galopbane er ikke indtjening ved selve netværket, men at fremvise vores unikke venue for nye virksomheder. Vi er tilfredse med opstarten af netværket og har forventninger til at medlemsskaren vil nå 80-100 indenfor det 1. år.

Aktiviteter udenfor løbsdage

En væsentlig del af den business plan, som bestyrelsen for Klampenborg Galopbane A/S har lagt, er udnyttelse af det potentiale, som faciliteterne på Klampenborg Galopbane indeholder, udenfor løbsdage. Aktiviteterne er steget markant i 2016 og vi estimerer, at der har været ca. 7.000 gæster på Klampenborg Galopbane udenfor løbsdagen.
Året blev afsluttet med en hektisk december, som ellers normalt er ferietid på Klampenborg Galopbane, med i alt 2.179 gæster på de 4 store erhvervs-julefrokostdage.
Der er glædelig stor efterspørgsel efter brug af vores faciliteter.
KG deltog d. 1. og 2. marts i Møde- og Eventmessen i Bella Centeret. Der var stor interesse for vores venue. Tiden vil vise om vi får det forventede udbytte af deltagelsen.

7
Publikum på
Klampenborg d. 2015-07-19.  Photo: Burt Seeger / US Photo.

Spil

Liberaliseringen af spil på hestevæddeløb i Danmark vil have en lang række konsekvenser, som på nuværende tidspunkt er ukendte. Lovforslaget lægger en bund under tilskud til væddeløbssporten i en årrække frem til at væddeløbssporten skal være selvkørende. Hertil kommer at væddeløbssporten formodentlig ganske kortsigtet kan opnå ekstra indtægter af spil fra Sverige og Norge.
Det er realistisk at forvente at liberaliseringen vil styrke væddeløbssporten økonomisk over en årrække.
Som noget nyt vil KG bestræbe sig på at indføre spil via mobilepay ved 5-6 spilboder fordelt over banens spilstationer.

Den økonomiske udvikling

Vi har fået bekræftet, at driftstilskud fra Hestesportens Finansieringsfond for 2017 stiger med kr. 300.000 til kr. 2,7 mio. Halvdelen heraf blev modtaget d. 4. januar 2017. Det er et skridt i den rigtige retning.
Præmietilskudene vil være på niveau med tilskud for sæson 2016 svarende til ca. kr. 4,3 mio.
De seneste års fokus på at styrke økonomien for banen ved aktiviteter udenom galopsporten er nu mærkbare og KGs resultater forbedres som følge heraf. Det er således en forventning til at 2017 bliver bedre end de foregående 3 år.
KGs anlæg er unikt og smukt, men også meget gammelt og slidt og det kræver omfattende vedligeholdelse. Dertil kommer en nødvendig videreudvikling i teknologi, som er nødvendig for at kunne tilbyde vores fantastiske faciliteter til galopløb og andet end galopløb 20 gange om året. Kortsigtet er målet at styrke KGs økonomi og opnå et positivt cash-flow og dernæst et regnskabsmæssigt resultat, som kan bære de tunge afskrivninger, som påhviler KGs bygninger og anlæg.
På længere sigt vil de indtægter, som skabes ved den forventede øgede indtjening fra spil og aktiviteter udenom galopsporten, skabe et markant stærkere grundlag for at styrke galopsporten i Danmark. Dette skal successivt ske ved en forøgelse af præmiesummer og et øget løbsudbud, hvilket må ske simultant med at antallet af heste i træning øges som følge at forbedrede vilkår for hesteejere og opdrættere samt de øvrige aktive i galopsporten.

SUSPICIOUS MIND med Per-Anders Gråberg 9. løbs vinder af Hellerup Finans Dansk Derby 2016 på
Klampenborg d. 2016-08-07.  Photo: Burt Seeger / US Photo.
Tilskuer-Derby-2016  på
Klampenborg d. 2016-08-07.  Photo: Burt Seeger / US Photo.

Afslutning

Det er meget svært at budgettere i en virksomhed, som er i en udviklingsfase og ydermere er underlagt væsentlige beslutninger fra politisk side, som virksomheden reelt er uden indflydelse på.
Når dette er sagt, er der en solid tiltro til at Klampenborg Galopbane A/S vil bevæge sig et skridt – og forhåbentligt et stort skridt – yderligere i den rigtige retning. Vi bliver taget godt imod af potentielle kunder og det er bevist at Klampenborg Galopbane som venue er noget specielt.
Personligt er jeg rigtigt glad for at se en lille, men stærk organsation, knokle for at realisere de muligheder som vores smukke Klampenborg Galopbane giver os.
Vi glæder os rigtigt meget til sæsonen 2017. Klampenborg Galopbane har store forventninger til såvel sporten på Klampenborg Galopbane som til videreudvikling af forretningen på og udenfor løbsdagene.

Klampenborg Galopbane A/S
Direktør Carsten Baagøe Schou

X