Hest til start

Hest til start

Anmeldelse & Slettelse, udsættelse/ophævelse o. lign.

Klampenborg Galopbane forbeholder sig ret til at forlænge anmeldelsesfristen, ophæve løb eller omskrive disse til sweepstakes, såfremt der ikke indkommer et – efter ledelsens skøn – tilstrækkeligt antal anmeldelser.

Anmeldelser og slettelser til løb skal sendes på mail til sport@galopbane.dk

 

Slettelser af heste skal ske inden kl. 10.00 på løbsdagen.

 

Sædvanligvis vil der til løb på Klampenborg Galopbane kunne anmeldes indtil kl. 12.00 på anmeldelsesdagen. Ved anmeldelse til løb, skal der angives løbets navn eller nr., hestens navn, samt vægten hesten skal bære. I løb med færre end 9 anmeldte heste, vil der være åbent for efteranmeldelser frem til starterklæringen. I løb med færre end 4 anmeldte heste vil løbet blive ophævet.

 

Starterklæring

Starterklæring modtages frem til kl. 09.30 på starterklæringsdagen. Starterklæringer mailes til sport@galopbane.dk Ved starterklæring til løb, skal der angives løbets navn eller nr., hestens navn, rytter, vægt, evt. vægtlettelse, og B eller S for evt. blinks eller sidestykker. Desuden skal der skrives ved starterklæring eller senest samme dag, hvis der skal søges om at hesten skal fragå de normale rutiner ved nedcantring eller lastning i startboks.

 

I alle ordinær løb vil der med færre end 9 starterklærede heste være åbent for yderligere anmeldelser/starterklæring på starterklæringsdagen mellem kl. 10.30-11.00 via mail sport@galopbane.dk eller på +45 88 81 12 10

 

Vedrørende vægttillæg for sejr og plads efter starterklæring gælder reglen fra DVR § 83 stk 3: Handicaps: Ingen vægttillæg. Udskrevne løb: Ingen vægtændring

 

Der er ingen rytterlettelser i aldersvægtløb på Klampenborg Galopbane som er offentliggjort i “Det Skandinaviske Storløbshæfte 2016“.

 

»Tvangsslettede« heste

Heste, der tvangsslettes pga. reglerne om max. antal startende heste, har fortrinsret til start næste gang hesten starterklæres på Klampenborg Galopbane – såfremt hestene ikke har startet i den mellemliggende periode. Ovennævnte regel kan ikke anvendes i forbindelse med løb optaget i “ Det Skandinaviske Storløbshæfte 2016“.

 

Amatørrytteres og lærlinges deltagelse i løb

Amatørryttere kan med egne og familiemedlems helt / delvis ejede heste ride i:

  •           Alle løb hvor 1. præmien ikke overstiger kr. 50.000, såfremt

rytteren har vundet mindst 30 sejre.

  •           Alle løb hvor 1. præmien ikke overstiger kr. 16.000, såfremt

rytteren har vundet mindst 10 sejre.

  •           Amatørryttere, der ikke har vundet min. 50 sejre, må ikke deltage i løb

hvor 2 årige heste starter.

  •           Lærlinge, der ikke har redet mindst 20 løb, kan ikke deltage i løb

hvor 2-årige heste starter.

 

Præmiesum og fordeling

I ordinære løb, der ikke er optaget i “Det Skandinaviske Storløbshæfte 2016“ – og hvor propositionen ikke siger andet – betales en administrativ anmeldelses/baneafgift på 375 kr.

I ordinære løb der ikke er optaget i “Det Skandinaviske Storløbshæfte 2016“ vil fordelingen – såfremt propositionen ikke siger andet – være som følger:

Pr. sum     1.   2.   3.   4.     5. V/Starterkl
148.000 74.000 37.000 18.000 11.500 7.500 1.000 kr.
100.000 50.000 25.000 12.000 8.000 5.000 3.375 kr.
80.000 40.000 20.000 10.000 6.000 4.000 2.625 kr.
70.000 35.000 17.500 8.500 5.500 3.500 2.200 kr.
60.000 30.000 15.000 7.500 4.500 3.000 1.875 kr.
50.000 25.000 12.500 6.250 3.750 2.500 1.500 kr.
45.000 25.000 10.000 5.000 3.000 2.000 1.300 kr.
40.000 20.000 10.000 5.000 3.000 2.000 1.125 kr.
36.000 18.000 9.000 4.500 2.700 1.800 975 kr.
35.000 17.500 8.700 4.500 2.600 1.700 950 kr.
32.000 16.000 8.000 4.000 2.400 1.600 825 kr.
30.000 15.000 7.500 3.750 2.250 1.500 600 kr.
25.000 12.500 6.000 3.000 2.000 1.500 0 kr.

 

Før og efter løb

Af- og pålæsning af heste skal finde sted ved ”Drive-in” hvor lastbilerne og trailere kan parkere hvis der findes plads. Er der ikke parkeringsmuligheder, henvises der til parkering på de omkringliggende veje.

 

Rejsebokse

Rejsebokse er tilgængelig dagen inden løbene og kan benyttes til dagen efter løbene. Prisen for en rejseboks er 150 kr. ekskl. moms.

 

Ansøgninger om undtagelser fra normale rutiner

Enhver ansøgning om undtagelse fra normale rutiner skal ske på ved starterklæring eller senest starterklærings dagen. Sådanne ansøgninger er gratis. Ansøgning om sidst i startboks er altid pålagt gebyr på kr. 310,-. Alle ansøgninger uden for ovennævnte tidsrum, kan kun imødekommes mod betaling af gebyr på kr. 250,-

 

Max. antal heste i løb.

Følgende begrænsninger er – såfremt propositionen ikke siger andet – gældende for løb på Klampenborg Galopbane:

Samtlige 2-års løb:            Max. 12 heste

Samtlige Amatørløb:        Max. 12 heste

1100,1200,1300 m            Max. 12 heste

1400 m                                Max. 14 heste

1500 m                                Max. 12 heste

1600 m                                Max. 15 heste

1800 m                                Max. 12 heste

2200 m                                Max. 12 heste

2400 m                                Max. 15 heste

2800 m                                Max. 12 heste

3200 m                                Max. 12 heste

 

Klampenborg Galopbane forbeholder sig ret til yderligere at begrænse antallet af heste i alle løb pga. baneforhold eller andet, der kan have indflydelse på sikkerheden, m. m. i væddeløbene. En sådan begrænsning kan foretages helt op til løbets begyndelse. Udelukkelse af overskydende heste vil blive foretaget efter DVR § 96 stk. 6. Evt. udelukkede heste vil blive krediteret alle løbsomkostninger samt få transporttilskud som værende uplaceret i løbet, samt en yderligere kompensation på kr. 5.000,-.

 

Startboks

For at få en hest godkendt fra startboks kræves, at hesten på max. 1 minut skal kunne gå i startboks samt være i stand til at blive stående i minimum 3 minutter i selskab med andre heste. Godkendelsen finder sted på banen efter forudgående aftale med Sportsafdelingen / Baneforvalteren.

 

Afcantring

Afcantringsprocedure besluttes på hver enkelt løbsdag af løbsledelsen/voldgiften. Her tages specielt hensyn til banens beskaffenhed på den enkelte løbsdag; dog således at til dagens hovedløb cantres på græsset for så vidt dette er muligt.

 

Transporttilskud

Transporttilskud krediteres heste, der har startet på Klampenborg Galopbane – såfremt hesten ikke var i præmierækken – med:

Fyn                                                           700 kr.

Jylland                                                      900 kr.

Sydsverige                                                600 kr.

Gøteborg                                                  750 kr.

Stockholm/Täby                                       1.000 kr.

Norge/Øvrevoll                                         1.000 kr.

Øvrige udland                                          Efter aftale

Der udbetales dog ikke transporttilskud i de løb, der er optaget i “Det Skandinaviske Storløbshæfte 2016“.

 

Betaling af jockeys m fl

Udbetaling af rejsepenge til gæstende jockeys sker kun mod attestation fra hesteejeren, træneren eller befuldmægtiget. Såfremt ingen særlig aftale herom er meddelt, vil rejsepengene blive fordelt ligeligt mellem den pågældende rytters ridt på dagen. Der udbetales ikke ride-penge og evt. procenter på løbsdage. Beløbene vil blive afregnet månedsvis, og fremsendes efter samme regler som afregning af hesteejere.

 

Sekretariatets åbningstider

Mandag – fredag:                Kl. 10.00 – 12.00, samt fra kl. 13.00 – 14.30

Starterklæringsdage:           Kl. 08.00 – 9.30, 10.30-11.00, samt fra kl. 14.30 – 16.00

Åbner på løbsdage:             3 timer før 1. løbs start.

Lukker på løbsdage:           2 timer før 1. løbs start.

Telefon:                               88 81 12 10


 

Blanketter

 Klik på nedenstående for at downloade

 

Indrapportering Voldgiften-i-forbindelse-med-deltagelse-i-løb
Meddelelse til Voldgiften
Rejsepenge
Slettelsesblanket

 

X